ProVeg

Międzynarodowa organizacja działająca na rzecz budowania świadomości żywieniowej.

ProVeg Polska, Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, pokój 1003/1004

info.pl@proveg.com

Hodowla zwierząt jest jedną z głównych gałęzi gospodarki powodujących zanieszczyszczenie środowiska, w tym emisję gazów cieplarnianych, niszczenie gleby, naturalnych siedlisk i bioróżnorodności. Jest też jednym z głównych czynników przyspieszających zmiany klimatu, odpowiadając za 14,5% globalnej emisji gazów cieplarnianych, co przewyższa emisję całego światowego sektora transportu.

WPŁYW NABIAŁU NA ŚRODOWISKO

Sama produkcja mleka odpowiada za 20% emisji gazów pochodzących z hodowli zwierząt i około 3% globalnej emisji gazów. W samej Polsce trzymane jest prawie 2,2 miliona krów mlecznych, a na ich utrzymanie trzeba spożytkować paszę, elektryczność, paliwo i ogromne ilości wody. Hodowla krów mlecznych oznacza też nieustające problemy z zagospodarowaniem gnojowicy i stałe emisje metanu (jednego z głównych gazów cieplarnianych), który jest wytwarzany przez układ trawienny krów.

Według FAO całkowity ślad węglowy sektora mleczarskiego, włączając w to emisje z hodowli, transportu, dystrybucji, przetwarzania i końcowego użycia to 1,3 miliarda ton ekwiwalentu dwutlenku węgla rocznie.

Metan, który dużo bardziej wpływa na zmiany klimatu i jest 25 razy bardziej szkodliwy niż dwutlenek węgla, wytwarzany jest przez przeżuwacze, w tym krowy. Z kolei tlenek azotu, który uwalniany jest z obornika, jest prawie 300 razy bardziej szkodliwy niż dwutlenek węgla. Przez to przemysł mleczarski jest jednym z najbardziej szkodliwych sektorów gospodarki na naszej planecie

ALE CZY SOJA NIE NISZCZY LASÓW DESZCZOWYCH?

Część osób, jako powód unikania mleka sojowego podaje, że uprawa tej rośliny przynosi duże szkody dla środowiska naturalnego. Prawdą jest jednak, że znaczna większość soi uprawiana jest na paszę dla zwierząt, które są hodowane na mięso lub na mleko. Uznaje się, że aż 75% światowej uprawy soi kończy jako pożywienie dla zwierząt a nie dla ludzi. Tak czy inaczej na rynku mamy też alternatywy nabiału, które nie bazują na soi.

MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA DZIAŁAJĄCA NA RZECZ BUDOWANIA ŚWIADOMOŚCI ŻYWIENIOWEJ

PROVEG INTERNATIONAL

ProVeg dąży do świata, w którym każdy wybiera smaczne i zdrowe jedzenie, które jest dobre dla wszystkich ludzi, zwierząt i naszej planety.